نهمــین سالـگرد تاسیــس گــروه تولیــد ب آ

نهمــین سالـگرد تاسیــس گــروه تولیــد ب آ

پس از 9 سال فعالیت پرافتخار، امسال نیز به روال سال های گذشته جشن سالگرد تاسیس گروه تولیدی ب.آ با حضور پرسنل و اعضای خانواده شان برگزار گردید. در این مراسم باشکوه که با برنامه های شاد و مفرح و تقدیر از کارکنان همراه بود، دستاوردهای سال گذشته و اهداف پیش روی شرکت توسط جناب آقای مهندس رازقی، مدیر عامل محترم، اظهار و تبیین گردید. امید است خانواده بزرگ ب.آ همچون گذشته، پویا و پرافتخار در مسیر تولید و توسعه اقتصادی گام بردارد