جلسه هم اندیشی مدیران گروه تولیدی ب.آ

جلسه هم اندیشی مدیران گروه تولیدی ب.آ

جلسه هم اندیشی مدیران ب.آ
  

جلسه هم اندیشی مدیران گروه تولیدی ب.آ با هدف بررسی دستاوردهای تولید و فروش سال 96 و بررسی اهداف پیش رو در سال 97 در دی ماه 96 در هتل داریوش کیش برگزار گردید.


تاریخ درج:
بازگشت به صفحه اخبار