• فلافل
  • دمای نگهداری 18-
  • سرخ کردن در تابه 3-5 min
  • پخت در آون 10 min
  • وزن بسته 450/1000 gr
  ترکیبات اصلی:

  نخود، پیاز، آرد سوخاری، نشاسته گندم، سبزیجات، ادویه جات، آرد نخودچی، آرد گندم، نمک، سیر

 • کتلت
  • دمای نگهداری 18-
  • وزن بسته 450 gr
  • پخت در آون 10 min
  • سرخ کردن در تابه 3-5 min
  ترکیبات اصلی:

  گوشت قرمز 40%، سیب زمینی، پیاز، آرد سوخاری، سویا، تخم مرغ، سبزیجات، ادویه جات، نمک

 • شامی کباب
  • دمای نگهداری 18-
  • وزن بسته 450 gr
  • پخت در آون 10 min
  ترکیبات اصلی:

  گوشت قرمز (55 درصد)، پیاز، نخود، آرد سوخاری، سویا، سبزیجات، ادویه جات، نمک

 • کوکو سیب زمینی
  • دمای نگهداری 18-
  • وزن بسته 450 gr
  • پخت در آون 10 min
  ترکیبات اصلی:

  سیب زمینی، تخم مرغ، آرد سوخاری، پیاز، ادویه جات، نمک

 • کوکو سبزی
  • دمای نگهداری 18-
  • وزن بسته 470 gr
  • پخت در آون 10 min
  • سرخ کردن در تابه 3-5 min
  ترکیبات اصلی:

  سبزی تازه کوکو، آرد گندم، تخم مرغ، زرشک، آرد سوخاری، ادویه جات، نمک

 • کوفته خورشتی
  • دمای نگهداری 18-
  • وزن بسته 450 gr
  ترکیبات اصلی:

  گوشت قرمز (60%)، آرد نخودچی، سویا، پیاز، آرد سوخاری، سبزیجات خشک، روغن مایع خوراکی، ادویه جات، نمک، آب

 • کوفته ریزه
  • دمای نگهداری 18-
  • وزن بسته 250 gr
  ترکیبات اصلی:

  گوشت قرمز، آرد نخود چی، سویا، پیاز، آرد سوخاری، ادویه جات، نمک