• ناگت مرغ
  • دمای نگهداری 18-
  • وزن بسته 250/450/950 gr
  • پخت در آون 10 min
  • سرخ کردن در تابه 3-5 min
  ترکیبات اصلی:

  گوشت مرغ (70%)، آرد سوخاری، نشاسته اصلاح شده گندم، تخم مرغ، پیاز، ادویه جات، فیبر گندم، نمک

 • ناگت مرغ و قارچ
  • دمای نگهداری 18-
  • وزن بسته 250/950
  • پخت در آون 10 min
  • سرخ کردن در تابه 3-5 min
  ترکیبات اصلی:

  گوشت مرغ 70%، قارچ 16%، آرد سوخاری، پیاز، فیبر گندم، نشاسته گندم، تخم مرغ، ادویه جات

 • ناگت مرغ و پنیر
  • دمای نگهداری 18-
  • وزن بسته 250/950 gr
  • پخت در آون 10 min
  • سرخ کردن در تابه 3-5 min
  ترکیبات اصلی:

  گوشت مرغ70%، پنیر پیتزا، آرد سوخاری، پیاز، نشاسته گندم، پودر تخم مرغ، ادویه جات، نمک

 • ناگت گوشت
  • دمای نگهداری 18-
  • وزن بسته 250 gr
  • پخت در آون 10 min
  • سرخ کردن در تابه 3-5 min
  ترکیبات اصلی:

  گوشت قرمز (70%)، پیاز، پنیر (10%)، آرد سوخاری، نشاسته گندم، فیبر گندم، تخم مرغ، سبزیجات، ادویه جات، نمک

 • میگو سوخاری
  • دمای نگهداری 18-
  • وزن بسته 250/1000 gr
  • پخت در آون 8 min
  • سرخ کردن در تابه 3-5 min
  ترکیبات اصلی:

  میگو 82%، آرد سوخاری، تخم مرغ، فیبر خوراکی گندم، نشاسته خوراکی گندم، ادویه جات، نمک

 • میگو سوخاری گلدن
  • دمای نگهداری 18-
  • وزن بسته 250 gr
  • سرخ کردن در تابه 3-5 min
  ترکیبات اصلی:

  میگو 82%، آرد سوخاری، تخم مرغ، فیبر خوراکی گندم، نشاسته خوراکی گندم، ادویه جات، نمک

 • قطعات مرغ سوخاری (KFC)
  • دمای نگهداری 18-
  • وزن بسته 450 gr
  • پخت در آون 15-20 min
  ترکیبات اصلی:

  قطعات گوشت مرغ، آرد سوخاری، آرد گندم، نشاسته ذرت، نمک، ادویه جات

 • فیله سوخاری مرغ
  • دمای نگهداری 18-
  • وزن بسته 350/1000 gr
  • سرخ کردن در تابه 3-5 min
  ترکیبات اصلی:

  فیله کامل مرغ، آرد سوخاری، تخم مرغ، ادویه جات، نمک

 • شنیتسل مرغ
  • دمای نگهداری 18-
  • وزن بسته 570-950
  ترکیبات اصلی:

  گوشت سینه مرغ 75%، آرد سوخاری، پیاز، نشاسته اصلاح شده، تخم مرغ، ادویه جات، نمک ، فیبر خوراکی گندم

 • شنیتسل مرغ گلدن
  • دمای نگهداری 18-
  • وزن بسته 450 gr
  • پخت در آون 10 min
  ترکیبات اصلی:

  سینه مرغ، آرد سوخاری، نشاسته اصلاح شده گندم، ادویه جات، نمک

 • کوردن بلو
  • دمای نگهداری 18-
  • وزن بسته 420 gr
  ترکیبات اصلی:

  گوشت مرغ (75 درصد)، ژامبون، پنیر گودا، آرد سوخاری، پیاز، تخم مرغ، ادویه جات، نمک

 • پیاز حلقه ای
  • دمای نگهداری 18-
  • وزن بسته 250 gr
  ترکیبات اصلی:

  پیاز 80%، آرد سوخاری، گلوتن خوراکی گندم، نشاسته خوراکی گندم، ادویه جات ، نمک

 • کراکت سیب زمینی
  • دمای نگهداری 18-
  • وزن بسته 350 گرم
  ترکیبات اصلی:

  سیب زمینی، آرد سوخاری، نشاسته گندم، سبزیجات تازه، پیاز، تخم مرغ، ادویه جات، نمک

 • سیب زمینی تنوری
  • دمای نگهداری 18-
  • وزن بسته 950 gr
  ترکیبات اصلی:

  سیب زمینی شسته شده با پوست، آرد گندم، نشاسته گندم خوراکی، پودر پنیر، شیر خشک، نمک