مطالعه كيفي ويژگي هاي روغن هاي سرخ كردني در فرآيند سرخ كردن عميق (DFF)

مطالعه كيفي ويژگي هاي روغن هاي سرخ كردني در فرآيند سرخ كردن عميق (DFF)

مطالعه كيفي ويژگي هاي روغن هاي سرخ كردني در فرآيند سرخ كردن عميق (DFF)
چكيده : فرآيند سرخ كردن يكي از قديمي ترين و متداول ترين آفر يند هاي تهيه مواد غذايي است از كه گذشته به منظور بهبود بافت، عطر و طعم مواد غذايي استفاده مي گردد. فرآيند سرخ كردن عميق ( DFF 1 ) يكي از روش هاي سرخ كردن است كه در صنايع غذايي در توليد محصولاتي مانند غذاهاي آماده و اسنك ها كاربرد زيادي دارد. بديهي است كه يكي از اركان مهم اين فرآيند روغن مصرفي و لزوم حفظ كيفيت ايمني و بهداشتي آن است. در اين مقاله به بررسي عوامل مهم در اين زمينه با تاكيد بر فرآيندهاي پليمريزاسيون و تشكيل تركيبات قطبي و تاثير آنها بر خواص كيفي روغن و غذاي سرخ شده پرداخته مي شود 
تاریخ درج:
بازگشت به صفحه قبل